10 + 5 =

รพ.สต.หนองระเวียง
158 หมู่ 6 ตำบลหนองระเวียง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
30110
ติดต่อเบอร์โทร
084-8267465 : 044-346208
E-Mail : nongraweang@hotmail.co.th
: witsanu.nn@gmail.com