วัดมาบประดู่ ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ทั้งนี้ ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมามอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า วัดมาบประดู่ ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกย่องเป็น  “วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น” ระดับจังหวัด  28 มิ.ย.64

Cr…http://www.nongraweangphimai.go.th/Gallery/