ข้อมูล วันที่ 28 มิ.ย. 64

ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 35 ราย ขามทะเลสอ 1 ราย -ชุมพวง 1 ราย -โชคชัย 13 ราย -โนนสูง 1 ราย -ประทาย 2 ราย -ปากช่อง 3 ราย -พิมาย 2 ราย -เมือง 5 ราย -วังน้ำเขียว 1 ราย -สีดา 1 ราย -สูงเนิน 1 ราย -เสิงสาง 4 ราย

สรุปข้อมูลความเสี่ยง หรือประวัติสัมผัส – เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 11 ราย – เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 2 ราย – เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 2 ราย – เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 1 ราย – สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 18 ราย – อยู่ระหว่างสอบสวน 1 ราย

Cr…https://covid-19.nakhonratchasima.go.th/