ผู้ที่เดินทางเข้ามาในอำเภอพิมาย ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 30 จังหวัด ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ผู้ที่เดินทางเข้ามาในอำเภอพิมาย ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 30 จังหวัด ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

**ผู้ที่เดินทางเข้ามาในอำเภอพิมาย ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 30 จังหวัด ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้** 1.ให้รายงานตัวกับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือ อสม. ภายใน 12 ชั่วโมง ทุกราย 2. ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือ อสม. รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่...