สถานการณ์ Covid-19 ในประเทศ 29 มิ.ย. 64

สถานการณ์ Covid-19 ในประเทศ 29 มิ.ย. 64

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 รวม 4,662 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 4,652 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 10 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,793 ราย ผู้ป่วยสะสม 225,652 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 36 ราย #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19...
วัดมาบประดู่ รับโล่ วัดส่งเสริมสุขภาพ 28 มิ.ย.64

วัดมาบประดู่ รับโล่ วัดส่งเสริมสุขภาพ 28 มิ.ย.64

วัดมาบประดู่ ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ทั้งนี้ ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมามอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า วัดมาบประดู่ ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกย่องเป็น ...
สถานการณ์ Covid-19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สถานการณ์ Covid-19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล วันที่ 28 มิ.ย. 64 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 35 ราย ขามทะเลสอ 1 ราย -ชุมพวง 1 ราย -โชคชัย 13 ราย -โนนสูง 1 ราย -ประทาย 2 ราย -ปากช่อง 3 ราย -พิมาย 2 ราย -เมือง 5 ราย -วังน้ำเขียว 1 ราย -สีดา 1 ราย -สูงเนิน 1 ราย -เสิงสาง 4 ราย สรุปข้อมูลความเสี่ยง หรือประวัติสัมผัส...