ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพิมาย (ศป.ปส.อ.พิมาย) ได้จัดโครงการช่วยเหลือ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดหนองระเวียง ำบลหหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพิมาย (ศป.ปส.อ.พิมาย) ได้จัดโครงการช่วยเหลือ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดหนองระเวียง ำบลหหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา