082-4876668 witsanu.nn@gmail.com
วัดมาบประดู่ รับโล่ วัดส่งเสริมสุขภาพ 28 มิ.ย.64

วัดมาบประดู่ รับโล่ วัดส่งเสริมสุขภาพ 28 มิ.ย.64

วัดมาบประดู่ ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ทั้งนี้ ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมามอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า วัดมาบประดู่ ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกย่องเป็น ...