คู่มือการคีย์คัดกรอง ปีงบ 2566

ขั้นตอนการคีย์ ตรวจตา / ตรวจเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน ใน Hosxp_pcu

แนวทางการคีย์ คัดกรองใน Hosxp_pcu ปีงบ 2566

คีย์ คัดกรอง 5 อย่าง 5 รายการ ด้วย Visit เดียว ใน Hosxp_pcu ปี 2566