ลงชื่อเข้าใช้งาน  

   

ผู้เข้าชมเว็บไซต์  

071425
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
26
45
93
70862
1761
2047
71425

Your IP: 35.170.82.159
2022-05-24 18:31
   

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

ประวัติ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

b_150_100_16777215_00_NU_wp-content_uploads_2018_09_nw31-300x219.jpg

ประวัติ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียงเดิมเป็นสถานีอนามัยหนองระเวียง

สร้างเมื่อปี พ.ศ.2514 อาคารสำนักงานได้รับบริจาค

เป็นทุนต่อเนื่อง อยู่ในบริเวณวัดหนอง

ระเวียง นางเสงี่ยม  วิชัย  เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยคนแรก

ปี พ.ศ.2528 มีการขุดสระหนองระเวียงทำให้น้ำท่วมสถานีอนามัย สภาตำบลหนองระเวียงก่อสร้างใหม่ในโรงเรียนนิคมฯ4 งบประมาณ 95,000 บาท เนื้อที่ประมาณ 2 งาน

ปี   พ.ศ.2540  ชาวตำบลหนองระเวียงได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่เพื่อก่อสร้างสถานีอนามัยหลังใหม่ ณ ที่ปัจจุบันเป็นเงิน 418,000 บาท สิงหาคม  2542 ก่อสร้างอาคาร สอ.หลังใหม่ เนื้อที่ 3 ไร่ 2ตารางวา

25 มิถุนายน 2543  เปิดดำเนินการ

1 พฤศจิกายน 2544 เข้าโครงการสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) มีพยาบาลวิชาชีพจาก รพ.พิมาย มาปฏิบัติงาน

1 มกราคม 2545 แพทย์จาก รพ.พิมาย มาปฏิบัติงานทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

25 กรกฎาคม 2545  เปิดดำเนินการเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนอย่างเป็นทางการและได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

16 ธันวาคม 2546 เปิดอาคารแพทย์แผนไทยและดำเนินการแพทย์แผนไทย งบประมาณก่อสร้าง 150,000 บาท  ประชาชนร่วมบริจาค

28 ธันวาคม 2547 ได้รับการประเมิน HCA จากทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

28 เมษายน 2549  ซื้อที่ดินเพิ่มจากทอดผ้าป่า เนื้อที่ 1 ไร่ ถมและสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้า

เป็นเงิน 350,000 บาท

1 ตุลาคม 2552 ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวอำเภอพิมาย 16 กม. และห่างจากรพ.พิมาย 18 กม.

จำนวนบุคลากร   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน , พยาบาลวิชาชีพ 3 คน , ทันตาภิบาล 1 คน ,พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 2 คน , ผู้ช่วยทันตกรรม 1 คน , พนักงานทำความสะอาด 1 คน ,

พนักงานแพทย์แผนไทย 1 คน , พนักงานขับรถ 1 คน

ประชากรรวม 5,513 คน  ชาย 2,769 คน  หญิง  2,744 คน หมู่บ้านรับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน

โรงเรียน 3 โรง วัด 6 วัด อสม. 166 คน  มีโรงงานน้ำตาลอยู่ห่างจากสถานีอนามัย 1 กิโลเมตร

การให้บริการ

จำนวนผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละ 60  คน  เดือนละ 1,800 คน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดบริการ 08.30 น. 20.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดบริการ 08.30 น.-16.30 น.  บริการนอกเวลา จันทร์ – ศุกร์  16.30 – 20.30 น.

บริการทันตกรรมได้รับสนับสนุนจาก รพ.พิมาย ด้านยูนิตทันตกรรม บริการทันตกรรมวันจันทร์ – วันศุกร์ โดยมีทันตาภิบาลให้บริการประจำ

มีเภสัชกรจากโรงพยาบาลพิมาย  มาสัปดาห์ละ 1 วัน  แพทย์จาก รพ.พิมาย มาเป็นครั้งคราว

การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

10 พ.ย.2552 ประชุมประชาคมผู้นำและตัวแทนภาคีเครือข่ายทุกระดับ

ตั้งกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 15 คน กรรมการที่ปรึกษา 4 คน กรรมการฝ่ายสนับสนุนกิจกรรม 50 คน

11 ธ.ค.2552 คณะกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

26 ม.ค.2553 ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบปัญหาและตกลงจะพัฒนาโดยใช้แบบของ

รพสต.ดงแคนใหญ่ กำหนดการประชาคมทุกหมู่บ้านในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ครบทุกหมู่ จำนวน 10 หมู่ จากการประชาคมมีทุกหมู่บ้านมีข้อตกลงการระดมกองทุนจากประชาชนทุกคนช่วยกันบริจาคเงินคนละ 3 บาท ต่อเดือนทุกคน และแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินคณะกรรมการการเงินหมู่บ้านละ 1 คน

12 มี.ค.53 ประชุมตั้งคณะกรรมการการเงินกองทุน รพสต.หนองระเวียงเปิดบัญชีฝากเงินครั้งแรก จำนวนเงิน  12,402 บาท

31 พ.ค.53 ประชุมคณะกรรมการ รพสต.ทั้ง 3 ชุด หลังจากเก็บเงินได้ครบงวดที่ 2  จำนวนเงิน 132,734 บาท

สรุปปัญหาเพื่อการพัฒนา

อาคารสถานที่ยังไม่เหมาะสม

·         บุคลากรขาดแพทย์ เภสัชกร

·         ปัญหาผู้ป่วยเรื้อรังเพิ่มขึ้น

·         ปัญหาสิ่งแวดล้อมมลภาวะเนื่องจากอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม

·         ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เนตไม่ทันสมัย

การแก้ไขปัญหา

ตัวอาคารสถานที่ปรับปรุงอาคารชั้นล่างโดยใช้เงินกองทุน  75,140 บาท

·         สร้างอาคารทันตกรรมจ่ายกลาง และส่งเสริมโดยเงินทอดผ้าป่าและเงินกองทุน 314,113 บาท

·         ปัญหาผู้ป่วยเรื้อรังจัดคลินิกผู้ป่วยเรื้อรังมีจิตอาสาช่วยในการบริการ การออกกำลังกาย  การเข้ากลุ่ม มีทีมสหะวิชาชีพเยี่ยมบ้าน

·         ปัญหาบุคลากร ขาดแพทย์เภสัชกรรม

ดูที่ตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 
   

เนื้อหาล่าสุด

ทีมแพทย์ลงตรว…

14-05-2562 Hits:728 กิจกรรม Super User - avatar Super User

  21 สิงหาคม 2561 ทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร จากโรงพยาบาลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจรักษา. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน+ความดัน ที่ รพ.สต.หนองระเวียง ** แพทย์หญิง สมหญิง ศิริจานุสรณ์ ** พยาบาลวิชาชีพ สุกัญญา จุลละสุวรรณ ** เภสัชกรรม วทัญญู ประยูรหงษ์   #โรงพยาบาลพิมาย #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง #ตำบลหนองระเวียง <<<Click>>>ทีมแพทย์ลงตรวจ

Read more

บุคลากร

14-05-2562 Hits:840 องค์กร Super User - avatar Super User

ทำเนียบบุคลากร เจ้าหน้าที่, พกส.,และลูกจ้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

Read more

ประวัติ

14-05-2562 Hits:567 กิจกรรม Super User - avatar Super User

ประวัติ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง ประวัติ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียงเดิมเป็นสถานีอนามัยหนองระเวียง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2514 อาคารสำนักงานได้รับบริจาค เป็นทุนต่อเนื่อง อยู่ในบริเวณวัดหนอง ระเวียง นางเสงี่ยม  วิชัย  เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยคนแรก ปี พ.ศ.2528 มีการขุดสระหนองระเวียงทำให้น้ำท่วมสถานีอนามัย สภาตำบลหนองระเวียงก่อสร้างใหม่ในโรงเรียนนิคมฯ4 งบประมาณ 95,000 บาท เนื้อที่ประมาณ 2 งาน ปี   พ.ศ.2540  ชาวตำบลหนองระเวียงได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่เพื่อก่อสร้างสถานีอนามัยหลังใหม่ ณ ที่ปัจจุบันเป็นเงิน 418,000 บาท สิงหาคม  2542 ก่อสร้างอาคาร สอ.หลังใหม่ เนื้อที่ 3...

Read more
   
   

โพสล่าสุด จากเว็บบอร์ด

   
© ALLROUNDER